+31 (0) 6 4633 4820 info@mixim.sterringhart.nl

Mixim Producten

Rapmix wegherstelproducten

Slimme oplossingen voor het repareren van ons wegenstelsel

RapMix KA, gemodificeerd koudasfalt

RapMix KA is een gemodificeerde koudasfalt, bestaande uit koolwaterstofhoudende steenslag. Het wordt gebruikt voor het tijdelijk herstellen of herprofileren van asfaltverhardingen op bijvoorbeeld: openbare wegen, op- en afritten, parkeergarages, fabriekspleinen, e.d.

Rapmix Asco Rephalt, water-reactief koudasfalt

RapMix Asco Rephalt is een koud verwerkbaar reactief asfalt, zonder solventen, voor de definitieve herstelling of vernieuwing van het uit asfalt of beton bestaande wegdek en mede bestand tegen zwaar verkeer. Na verdichten hardt RapMix Asco Rephalt onder toevoeging van water zeer snel uit.

GEBRUIK
Definitieve herstelling of vernieuwing van het uit asfalt of beton bestaande wegdek en mede bestand tegen zwaar verkeer.

RapMix VK vloeibaar koudasfalt

RapMix VK is een vloeibaar koudasfalt op basis van reactieve bitumen emulsies voor het herstellen van beschadigde oppervlakken in zowel asfalt als beton. RapMix VK is tevens uitstekend te gebruiken voor het nivelleren van oppervlakken en voor aanzetten van putdeksels in de rijweg. Een RapMix VK set van 18 kg bestaat uit 16 kg granulaat en één emulsieflacon van 2 kg.

RapMix GK gekleurd koudasfalt

RapMix GK is een vloeibaar gekleurd koudasfalt met dezelfde eigenschappen als de zwarte VK versie. Daar RapMix GK te leveren is in diverse kleuren, leent deze zich dan ook uitstekend voor het nivelleren van de gekleurde oppervlakken, zoals fietspaden, signaleringsvlakken, e.d. Een RapMix GK set van 20 kg bestaat uit 16 kg granulaat en 2 emulsieflacons van 2 kg.

De te leveren kleuren zijn:

  • Groen
  • Rood
  • Roodbruin
  • Blauw
  • Grijs

RapMix bitumenband

voor o.a. beton-asfaltaansluitingen.
Geprefabriceerde bitumenband met plastisch-elastisch karakter o.a. voor beton-asfaltaansluitingen

RapMix bitumenband 35 x 10 mm à 10m¹ per doos
RapMix bitumenband 40 x 10 mm à 10m¹ per doos

RapMix voegreparatie band

Bitumen-polymeerband voor het dichten van scheuren en naden, reeds voorzien van een stroefheidgevend materiaal.

RapMix voegreparatie band 40 x 3 mm à 25m¹ per doos.